Hoppa till sidans innehåll
Mötesklubba

Årsmöte 2016

07 FEB 2016 21:55
Kallelse till årsmöte den 21 februari kl 15.00-17.00
I Klubbhuset
  • Skapad: 07 FEB 2016 21:55

 LRK logga  

 

Plats: Klubbhuset

Tid: 21 Februari kl 15.00-17.00

Förslag till dagordning

1) Mötets öppnande

2) Val av ordförande för mötet

3) Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet

4) Fastställande av röstlängd

5) Val av protokolljusterare och rösträknare

6) Fastställande av dagordning

7) Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst

8) Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna

9) Revisorernas berättelse

10) Fastställande av balans- och resultaträkningar

11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

12) Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet

13) Val av ordförande för föreningen

14) Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter

15) Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen

16) Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion

17) Val av två revisorer och en revisorssuppleant

18) Beslut om antalet ledamöter i valberedningen

19) Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen

20) Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.

21) Fastställande av årsavgift för nästkommande år

22) Uppmärksammande av ryttare som utmärkt sig positivt under året.(Ny punkt enl. beslut årsmöte 2015)

23) Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.

  • Byte av namn från sektioner till kommittéer på inrådan av Ridsportförbundet

24) Avtackning av avgående styrelsemedlemmar

25) Årmötets avslutande.

 

Här kan du ladda ner årsredovisningen med resultat- och balansrapport:

Årsredovisning 2015

Resultaträkning

Balansräkning

Revisionsberättelse

Efter mötet finns tillfälle för mingel och intag av fika.

   kaffekopp

Välkommen!

 

Styrelsen

Skribent: Ulrika Granberg

Postadress:
Leksands RK - Ridsport
Styrsjöbov 28
79392 Leksand

Kontakt:
Tel: 024721256
E-post: This is a mailto link

Se all info

logga

 

Logga 

Logga Leksands kommun dalafrakt

LF_Logo_Dalarna_Vanster_Devis_CMYK

logo_dala_service

 

moskogen

 Solby Maskin

 

Skoglunds Bygg

Stall BrömsSISU_Webb_IF_190X190_samverkan

AB Karl Hedin

Expåra

DalaEnergi

Trycksakstorget

 

Logga